آزمایشگاه شیمی ساختمان

اولین و تنها آزمایشگاه تخصصی شیمی ساختمان در استان مازندران با تجهیزات پیشرفته مطابق با استانداردهای ملی و بین الملی در این شرکت می باشد که با کادری مجرب و حرفه ای تمامی مواد اولیه و همچنین کنترل کیفیت محصولات تولیدی به صورت مستمر در این آزمایشگاه صورت میگیرد. یکی از الزامات مهم برای توسعه محصول و همچنین صنعتی کردن خط تولید آشنایی با خلوص مواد شیمیایی و معدنی اولیه می باشد. اندازه گیری غلظت ناخالصی ها و همچنین غلظت عناصر کلیدی در ترکیبات مواد می تواند بسیاری از مشکلات تولید را حل و محصولی پیشرفته را تولید نماید.

کنترل کیفیت سیستمی ،است جهت رسیدن به سطح مطلوبی از کیفیت محصول یا یک فرآیند تولید و نگهداری آن با برنامه ریزی دقیق، استفاده از ماشین آلات مناسب و همچنین بازرسی مستمر که این امر در آزمایشگاه تخصصی شیمی ساختمان شرکت توسعه شیمی انجام می گیرد.